Czy wiesz z jakimi kosztami musisz się liczyć jeśli potrzebni są ci notariusze? Kraków prezentuje ceny czynności notarialnych.

Zanim wybierzesz się do notariuszy z krakowskiej kancelarii www.kulakowscy.com/notariusz , możesz sam sprawdzić maksymalne stawki za czynności notarialne. Kwoty są określane przez określone organy, a prawnicy nie mogą pobierać wyższych opłat niż wskazane w przepisach na dany rok.

12132115557(9)

Warto zrobić małe rozpoznanie i dowiedzieć się, co i za ile oferują notariusze. Kraków to miasto biznesu, dlatego czasami może udać się wynegocjować nieco niższą kwotę niż podane poniżej:

Czynności wymagające udziału notariusza z Krakowa

Maksymalne stawki na 2017 rok

Zaświadczenie o powołaniu wykonawcy testamentu

30 zł

Odwołanie testamentu

30 zł

Sporządzenie testamentu

50 zł

Protokół otwarcia i ogłoszenia testamentu

50 zł

Uzupełniający akt poświadczenia dziedziczenia w zakresie spadkobierców dziedziczących gospodarstwo rolne

50 zł

Oświadczenie o przyjęciu / odrzuceniu spadku – tu pomogą ci notariusze. Kraków to najlepsi prawnicy w kraju

50 zł

Akt poświadczenia dziedziczenia testamentowego z zapisem windykacyjnym

100 zł

Protokół dziedziczenia

100 zł

Testament z zapisem zwykłym, poleceniem lub pozbawieniem uprawnionego prawa do zachowku

150 zł

Testament z zapisem windykacyjnym

200 zł

 

Zawsze możesz liczyć na notariuszy z Krakowa - zapewnia specjalista.12132115557(8)

Zawsze możesz liczyć na notariuszy z Krakowa.

Zawsze możesz liczyć na notariuszy z Krakowa!

Pomieszczenia socjalne w halach przemysłowych

 

Hale przemysłowe, podobnie jak pozostałych rodzajów, budowane są nie tylko do celów produkcyjnych, czy usługowych. Dość często Inwestor decyduje się na uwzględnienie powierzchni dla pomieszczeń socjalnych. Stanowią one zaplecze biurowo-socjalne dla prowadzonej działalności. Ważne jest, by dobrze zaplanować takie pomieszczenia w sposób zapewniający bezpieczeństwo i wygodę. Konieczne jest dostosowanie zaplecza sanitarnego w hali przemysłowej nie tylko do wymogów wynikających z Rozporządzenia, ale także ogólnych zasad BHP, które zawarte jest w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku. Zawiera ono ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. Wśród wielu realizacji firmy Halbud nie trudno dostrzec dbałość o zachowanie powyższych zasad.

 

 
Jak powinny wyglądać pomieszczenia socjalne w halach?
Hale przemysłowe mogą zawierać pomieszczenia typu socjalnego muszą spełniać określone warunki. To samo dotyczy zaplecza socjalnego w halach przemysłowych wszelkiego rodzaju. Pracownicy powinni mieć zapewnione szafki, w których mogą przechowywać odzież roboczą i ochronną. W sytuacji, gdy liczba pracowników jest większa szafki powinny posiadać oddzielne komory przeznaczone na odzież roboczą i własną.

 

Hale przemysłowe mogą zawierać pomieszczenia typu socjalnego, jednak muszą spełniać określone warunki.122212987(21)

Hale przemysłowe mogą zawierać pomieszczenia typu socjalnego.

 

Kolejnym pomieszczeniem przeznaczonym do celów socjalnych jest jadalnia. Pracownicy hal przemysłowych powinni mieć zapewnione dwa osobne pomieszczenia. Jedno do przygotowywania posiłków, drugie natomiast do ich spożywania. Pomieszczenie takie powinno być wyposażone w odpowiednią ilość umywalek, ręczniki papierowe, lub suszarki do rąk, zlewozmywak, urządzenia do podgrzewania posiłków, oraz szafek służących do przechowywania posiłku własnego pracowników hal. Ponadto, w części jadalnej koniecznym jest zapewnienie odpowiedniej ilości stołów i krzeseł.