Co powoduje biegunki u cieląt?

Prawdziwą zmorą bardzo wielu hodowców bydła są biegunki u cieląt. Zdarzają się one stosunkowo często i powodują ogromne straty. Tylko dzięki pomocy profesjonalistów i specjalistycznych środków, jakie można nabyć w www.jfarm.pl/wiadomosci/…biegunki-u-cielat-zewn.html , można uniknąć bardzo przykrych konsekwencji tej dolegliwości.

Bardzo częstą przyczyną biegunek u młodych, jeszcze kilkudniowych cieląt są różnego rodzaju bakterie. Mowa tu przede wszystkim o bakteriach Salmonelli oraz o pałeczkach okrężnicy. Do tego rodzaju biegunek dochodzi zwykle u maksymalnie 5-dniowych cieląt. Starsze osobniki, takie do 3. tygodnia częściej zarażają się różnymi wirusami. Niezależnie od przyczyny choroby w interesie każdego hodowcy leży jak najszybsze wyleczenie młodych cieląt. Często bowiem długotrwałe biegunki prowadzą do ich śmierci, co w konsekwencji wpływa na znaczne zmniejszenie dochodów takiego hodowcy.

Czasem biegunki u cieląt spowodowane są czynnikami zewnętrznymi, takimi jak złe warunki sanitarne, brud, także nieodpowiednia temperatura podawanego pokarmu. W związku z tym bardzo ważna jest odpowiednia profilaktyka, zapewnienie bydłu takich warunków, aby nie stały się one przyczyną ciężkich biegunek u młodych cieląt.

Każdemu hodowcy zależy na uniknięciu ciężkich chorób swoich zwierząt, ponieważ ich wysoka śmiertelność znacznie obniża jego dochody. Dlatego właśnie tak często stosowane są różnego rodzaju środki weterynaryjne.

Kategoria bydła

Cena zakupu (zł/kg)

Bydło 8-12 miesięcy

6,92

Byki 12-24 miesiące

7,64

Jałówki >12 miesięcy

6,74

Krowy

5,37

Byki >24 miesiące

7,50