Komornik – jaki majątek może on zająć?

Komornik to urzędnik, który w imieniu wierzyciela zajmuje od dłużnika majątek, który następnie staje się przedmiotem spłaty jakiegoś zaległego zobowiązania. Ta firma ( zobacz ) to jedna z kancelarii zajmujących się na co dzień bardzo różnorodnymi sprawami zadłużeniowymi. W Warszawie jest ich znacznie więcej.

Komornik - Warszawa, praca.9882222441142132115557(13)

Komornik – Warszawa.

Przede wszystkim komornik ma prawo – i najczęściej to właśnie robi – do zajęcia rachunku bankowego dłużnika. W ten sposób zajmuje także wszystkie środki finansowe na tym koncie się znajdujące. Każdy wpływ na to konto w następnej kolejności będzie podlegał blokadzie, a następnie będzie przekazywany na poczet zadłużenia. Ponadto komornikowi przysługuje także prawo do zajęcia wynagrodzenia za pracę, jaką wykonuje dłużnik. W Warszawie bardzo wiele osób pracuje jednak i otrzymuje minimalne wynagrodzenie, które to nie może zostać zajęte.

Mienie zajęte przez komornika jest następnie wystawiane na licytacjach. Tam można takie przedmioty nabyć w dużo niższych cenach, z czego korzysta wiele osób.

Przykład mienia Cena wywołania
Okleiniarka prostoliniowa 3500 zł
Przyczepa leśna MOHEDA 37500 zł
Samochód Toyota Hilux 27500 zł
Torba fotograficzna Apollo 1500 zł
Wózek widłowy BalkanCar 7500 zł
Ciągnik rolniczy Ursuc C-360 6000 zł
Ciągnik siodłowy C330 8250 zł
Mercedes Benz A180 48750 zł