Pomieszczenia socjalne w halach przemysłowych

 

Hale przemysłowe, podobnie jak pozostałych rodzajów, budowane są nie tylko do celów produkcyjnych, czy usługowych. Dość często Inwestor decyduje się na uwzględnienie powierzchni dla pomieszczeń socjalnych. Stanowią one zaplecze biurowo-socjalne dla prowadzonej działalności. Ważne jest, by dobrze zaplanować takie pomieszczenia w sposób zapewniający bezpieczeństwo i wygodę. Konieczne jest dostosowanie zaplecza sanitarnego w hali przemysłowej nie tylko do wymogów wynikających z Rozporządzenia, ale także ogólnych zasad BHP, które zawarte jest w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku. Zawiera ono ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. Wśród wielu realizacji firmy Halbud nie trudno dostrzec dbałość o zachowanie powyższych zasad.

 

 
Jak powinny wyglądać pomieszczenia socjalne w halach?
Hale przemysłowe mogą zawierać pomieszczenia typu socjalnego muszą spełniać określone warunki. To samo dotyczy zaplecza socjalnego w halach przemysłowych wszelkiego rodzaju. Pracownicy powinni mieć zapewnione szafki, w których mogą przechowywać odzież roboczą i ochronną. W sytuacji, gdy liczba pracowników jest większa szafki powinny posiadać oddzielne komory przeznaczone na odzież roboczą i własną.

 

Hale przemysłowe mogą zawierać pomieszczenia typu socjalnego, jednak muszą spełniać określone warunki.122212987(21)

Hale przemysłowe mogą zawierać pomieszczenia typu socjalnego.

 

Kolejnym pomieszczeniem przeznaczonym do celów socjalnych jest jadalnia. Pracownicy hal przemysłowych powinni mieć zapewnione dwa osobne pomieszczenia. Jedno do przygotowywania posiłków, drugie natomiast do ich spożywania. Pomieszczenie takie powinno być wyposażone w odpowiednią ilość umywalek, ręczniki papierowe, lub suszarki do rąk, zlewozmywak, urządzenia do podgrzewania posiłków, oraz szafek służących do przechowywania posiłku własnego pracowników hal. Ponadto, w części jadalnej koniecznym jest zapewnienie odpowiedniej ilości stołów i krzeseł.