Woda oznacza życie

Według Organizacji Narodów Zjednoczonych każdy człowiek na ziemi ma prawo dostępu do wody pitnej. Jak podaje na swoich stronach Polska Akcja Humanitarna, problem z dostępem do wody pitnej ma aż jedna ósma mieszkańców Ziemi. Przede wszystkim obszarem najbardziej dotkniętym brakiem wody zdatnej do picia jest Azja i Afryka. Jednakże nie powinniśmy zapominać o tym, że jest to problem globalny, wychodzący daleko poza granice tych dwóch kontynentów.

Na całym świecie ludzie umierają z pragnienia. Natomiast korzystanie z wody zanieczyszczonej i niezdatnej do picia każdego dnia powoduje poważne choroby i powikłania, a często w konsekwencji śmierć. Według danych statystycznych przytaczanych przez World Health Organization codziennie z powodu chorób związanych z niedoborem wody pitnej na świecie umiera około 6 tysięcy dzieci. Do najczęściej pojawiających się chorób można zaliczyć polio, dur brzuszny, cholerę oraz biegunkę. Ta ostatnia choroba w szczególny sposób upodobała sobie dzieci wśród których potrafi siać prawdziwe zniszczenie.

Co pogłębia kryzys związany z dostępem do wody pitnej?

Tak naprawdę wiele czynników i procesów o charakterze globalnym przyczynia się do powstawania i trwania problemów z dostępem do wody zdatnej do picia, na niektórych obszarach. Wśród nich przede wszystkim należy wymienić:

  •  przyrost liczby ludności na świecie, co automatycznie oznacza większą ekspoatacje wody
  •  rosnące zanieczyszczenie, zmiany klimatyczne, przyrost ilości dwutlenku węgla w powietrzu, katastrofy ekologiczne, skażenie, zmniejszająca się powierzchnia lasów
  • zanieczyszczenia przemysłowe
  • ogormne ilości wody zużywane przez rolnictwo, nieefektywne i niesprawne systemy gospodarowania wodą, systemy irygacyjne
  • procesy i zjawiska społeczne takie jak wojny, ubóstwo
  • postępujący proces urbanizacji

PAH na rzecz zaopatrywania w wodę pitną

Polska Akcja Humanitarna od lat stara się zwrócić uwagę na to, że brak wody pitnej to ogromny problem, który dotyczy olbrzymiej rzeszy ludzi. Mówi się, że brudna woda okazuje się być bardziej zabójcza od wojny- każdego roku z jej powodu ginie więcej osób niż na jakiejkolwiek wojennej potyczce. Jednak ofiary te za zwyczaj umierają w milczeniu, bez rozgłosu i szumu medialnego. Dlatego PAH organizuje wiele akcji informacyjnych i edukacyjnych, chociażby takich jak obchodzenie Światowego Dnia Wody.

Przede wszystkim ważne jest uświadamianie nas, Europejczyków, że woda pitna nie jest wszędzie tak łatwo dostępna jak u nas w Europie. Nie zawsze wystarczy podejść, odkręcić kran i ugasić pragnienie. Zwrócenie uwagi na konieczność tworzenia bezpiecznych źródeł wody jest w akcji Kampanii Wodnej priorytetem.

Uświadamiać, edukować, dotrzeć z informacją do każdego, kto chciałby pomóc i potrafi sobie uświadomić jak poważny jest to problem. Do tej pory z inicjatywy organizacji zbudowanych zostało łącznie około 146 studni zaopatrujących ludność Sudanu i Darfuru w czysta wodę zdatną do picia. Warto również zaznaczyć, że koszt wybudowania od podstaw takiej właśnie studni sięga 45 tysięcy złotych. Dlatego ciągle tak wiele jest jeszcze do zrobienia.