Wsparcie dla przedsiębiorców przebywajacych za granicą

Bardzo popularne są programy rządowe i pozarządowe wspierające działalność polskich przedsiębiorców za granicą. W ramach prowadzonych działań przygotowywane są między innymi szkolenia, programy branżowe, zwiększanie konkurencyjności itp. Więcej informacji o niektórych programach znaleźć można na tych stronach:
https://berlin.trade.gov.pl/pl/rfnprzewodnik/article/detail,8144,Wsparcie_polskich_firm_za_granica.html,
http://www.iz.poznan.pl/news/670_inwestycje%20pomoc%20panstwa.pdf,
http://www.paiz.gov.pl/wsparcie_polskich_firm,
http://www.promocjazagranica.pl/promocja-polskiej-gospodarki-za-granica.html.

Bardzo ciekawą ofertę znaleźć można również na tej stronie – https://london.trade.gov.pl/pl/kalendarium/detail/article,9183,Fundacja_Instytut_Studiow_Wschodnich_zaprasza_na_szkolenie_z_zakresu_prowadzenia_polonijnej_dzialalnosci_gospodarczej_na_terenie_Zjednoczonego_Krolestwa_oraz_Republiki_Irlandii.html. Na tym szkoleniu uczestnicy dowiedzą się więcej na temat:
1. Pomoc prawna i finansowa dla początkujących przedsiębiorców
2. Handlu detalicznego, IT i nowych technologiach
3. Nowych mediów. Podczas tego bloku szkoleniowego przedsiębiorcy zdobędą wiedzę, dotyczącą nowych sposobów promowania firmy, a także narzędzi komunikacji internetowych. Jedną z popularniejszych metod promocji w sieci jest pozycjonowanie stron, więcej na ten temat można dowiedzieć się na tej stronie – pozycjonowanie stron. Inne popularne możliwości to: reklama internetowa, social media, działalność na blogach.

Dodaj komentarz